Michal Novák

Mgr. Michal Novák

junior lawyer

junior(at)hhpartners.eu

T: +421 55 694 39 91
M: +421 948 355 145
E: novak(at)hhpartners.eu


Mgr. Michal Novák v roku 2018 úspešne absolvoval štúdium na právnickej fakulte a stal sa advokátskym koncipientom v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. V roku 2017 absolvoval štúdium na právnickej fakulte v Krakove – Wydzial Prawa i Administracji Uniwesytetu Jagiellońskiego w Krakówie, v rámci mobility Erasmus+. Od roku 2014 pracoval v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. ako právny asistent.Medzi projekty, na ktorých aktívne participuje, patrí publikovanie odborných článkov na stránke www.medipravnik.sk. a www.pacientskekauzy.sk.


Vzdelanie

 • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, (2016), titul bakalár práv – Bc.
 • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, (2018), titul magister práv – Mgr.

Špecializácia

Obchodné a občianske právo

V rámci obchodného práva sa Mgr. Michal Novák v spolupráci s JUDr. Tomášom Husovským primárne špecializuje na zmluvné právo, záväzkové právo a právo obchodných spoločností. V civilnom práve sa koncentruje na zmluvné právo. Rozsiahlu časť agendy tvorí náhrada škody na zdraví pri dopravných nehodách, ale aj v súvislosti s nesprávne poskytnutou zdravotnou starostlivosťou.

Právo obchodných spoločností

Mgr. Michal Novák sa v rámci svojho pôsobenia v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS venuje aj problematike práva obchodných spoločností v súvislosti s poskytovaním právneho poradenstva pri výbere vhodnej formy podnikania. V tejto oblasti poskytuje komplexný právny servis od vzniku a založenia obchodných spoločností, získavania oprávnení na podnikateľskú činnosť, cez prevod majetkových účastí, až po zánik spoločností.

Medicínske právo

V spolupráci s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. venuje Mgr. Michal Novák svoju pozornosť aj odvetviu medicínskeho práva. Tento segment je viditeľný nielen pri analýze a zastupovaní klientov v medicínsko-právnych sporoch ale aj v spolupráci s projektom mediPRAVNIK, ktorý je zameraný na pomoc poskytovateľom ambulantnej starostlivosti a pri poradenských službách v prospech Komory pre medicínske právo – MEDIUS o.z. Taktiež spolupracuje s projektom pacientske kauzy, ktorý je zameraný na pomoc pacientom. Venuje sa hlavne poskytovaniu právnych služieb poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, otázkam zdravotníckej dokumentácie, zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a pacientskym právam. Okrem iného aj poskytuje poradenstvo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Súčasne sa podieľa aj na príprave podkladov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

 

Ochrana osobných údajov

Mgr. Michal Novák sa venuje aj problematike ochrany osobných údajov. V danej oblasti sa zameriava najmä na vypracovanie analýz, ktoré sa týkajú vzťahov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom. Venuje sa aj vypracovaniu dokumentácie k ochrane osobných údajov pre podnikateľské subjekty. Okrem iného poskytuje v tejto problematike subjektom poradenstvo.


Publikačná činnosť

Publicistické príspevky v elektronických časopisoch

 • NOVÁK, M.: Kto je sprostredkovateľ podľa GDPR. In: medipravnik.sk (online) 14.08.2018. Dostupné na: http://www.medipravnik.sk/clanky/kto-je-sprostredkovatel-podla-gdpr-346/
 • NOVÁK, M. Úroky z omeškania. In: Ochrana práv veriteľov v obchodných záväzkových vzťahoch 2017. Zborník príspevkov z V. študentského sympózia z obchodného práva . Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2018.

Odborné články v elektronických médiách

 • NOVÁK, M.: Využitie osobných údajov pacienta na vedecké účely In: medipravnik.sk (online) 5.3.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/vyuzitie-osobnych-udajov-pacienta-na-vedecke-ucely-465/
 • NOVÁK, M.: Na hlásenie nežiadúcich účinkov nepotrebujete súhlas pacienta. In: medipravnik.sk (online) 12.2.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/na-hlasenie-neziaducich-ucinkov-nepotrebujete-suhlas-pacienta-448/
 • NOVÁK, M.: Ako má postupovať lekárnik, ak vydá pacientovi nesprávny liek? In: medipravnik.sk (online)  8.2.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/ako-ma-postupovat-lekarnik-ak-vyda-pacientovi-nespravny-liek-446/
 • NOVÁK, M.: Prístup lekárnika k liekovej histórii pacienta. In: medipravnik.sk (online) 1.2.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/pristup-lekarnika-k-liekovej-historii-pacienta-441/
 • NOVÁK, M.: Výdaj liekov na základe rodného čísla. In: medipravnik.sk (online) 21.1.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/vydaj-liekov-na-zaklade-rodneho-cisla-433/
 • NOVÁK, M.: Kto môže byť prítomný pri vyšetrení pacienta? In: medipravnik.sk (online) 31.12.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/kto-moze-byt-pritomny-pri-vysetreni-pacienta-420/
 • NOVÁK, M.: Môže lekár nútiť matku po pôrode zostať v nemocnici? In: medipravnik.sk (online) 21.12.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/moze-lekar-nutit-matku-po-porode-zostat-v-nemocnici-415/
 • NOVÁK, M.: Prezident podpísal novelu zákona o zdravotných poisťovniach. In: medipravnik.sk (online) 13.12.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/prezident-podpisal-novelu-zakona-o-zdravotnych-poistovniach-410/
 • NOVÁK, M.: Oznamovacie povinnosti lekárne na NCZI. In: medipravnik.sk (online) 5.12.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/oznamovacie-povinnosti-lekarne-na-nczi-405/
 • NOVÁK, M.: Ako liečiť pacienta, ktorý ma dlh na poistnom. In: medipravnik.sk (online) 29.11.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/ako-liecit-pacienta-ktory-ma-dlh-na-poistnom-401/
 • NOVÁK, M.: Cookies vo vašej lekárni a GDPR. In: medipravnik.sk (online) 1.11.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/cookies-vo-vasej-lekarni-a-gdpr-386/
 • NOVÁK, M.: Komu môže lekár poskytnúť údaje zo zdravotnej dokumentácie pacienta? In: medipravnik.sk (online) 24.10.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/komu-moze-lekar-poskytnut-udaje-zo-zdravotnej-dokumentacie-pacienta-380/
 • NOVÁK, M.: Internetová lekáreň podľa GDPR. In: medipravnik.sk (online) 18.10.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/internetova-lekaren-podla-gdpr-376/
 • NOVÁK, M.: Neoprávnené poskytovanie zdravotnej starostlivosti. In: medipravnik.sk (online) 15.10.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/neopravnene-poskytovanie-zdravotnej-starostlivosti-373/
 • NOVÁK, M.: Kamerový systém v ambulancii alebo lekárni. In: medipravnik.sk (online) 27.9.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/kamerovy-system-v-ambulancii-alebo-lekarni-364/
 • NOVÁK, M.: Aktualizácia zoznamu zdravotných výkonov. In: medipravnik.sk (online) 21.9.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/aktualizacia-zoznamu-zdravotnych-vykonov-362/
 • NOVÁK, M.: Základné povinnosti podľa GDPR pre ambulancie a lekárne. In: medipravnik.sk (online) 11.9.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/zakladne-povinnosti-podla-gdpr-pre-ambulancie-a-lekarne-356/