JUDr. Miriam Tipánová

JUDr. Miriam Tipánová

senior lawyer

T: +421 55 694 39 91
M: +421 917 497 060
E: tipanova(at)hhpartners.eu


JUDr. Miriam Tipánová v roku 2018 úspešne absolvovala štúdium na právnickej fakulte a stala sa advokátskou koncipientkou v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. Svoje odborné aktivity v oblasti medicínskeho práva rozvíjala v Komore pre medicínske právo – MEDIUS najmä v podobe právneho poradenstva pre informačný portál www.pravo-medicina.sk. Medzi projekty, na ktorých aktívne participuje, patrí publikovanie odborných článkov na stránke www.medipravnik.sk. a www.pacientskekauzy.sk


Vzdelanie

 • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, (2016), titul Bakalár práv – Bc.
 • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, (2018), titul Magister práv – Mgr.
 • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, (2020), titul Doktor práv – JUDr.

Špecializácia

Obchodné a občianske právo

V rámci obchodného práva sa JUDr. Miriam Tipánová v spolupráci s JUDr. Tomášom Husovským primárne špecializuje na zmluvné právo, záväzkové právo a právo obchodných spoločností. V civilnom práve sa koncentruje na zmluvné právo, pracovné právo, právo nehnuteľností a právo duševného vlastníctva. Rozsiahlu časť agendy tvorí náhrada škody na zdraví pri dopravných nehodách, ale aj v súvislosti s nesprávne poskytnutou zdravotnou starostlivosťou.

Medicínske právo

V spolupráci s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. venuje JUDr. Miriam Tipánová svoju pozornosť aj odvetviu medicínskeho práva. Tento segment je viditeľný nielen pri analýze a zastupovaní klientov v medicínsko-právnych sporoch ale aj v spolupráci s projektom mediPRÁVNIK, ktorý je zameraný na pomoc poskytovateľom ambulantnej starostlivosti a pri poradenských službách v prospech Komory pre medicínske právo – MEDIUS o.z. Taktiež spolupracuje s projektom pacientske kauzy, ktorý je zameraný na pomoc pacientom. Venuje sa hlavne poskytovaniu právnych služieb poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, otázkam zdravotníckej dokumentácie, zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a pacientskym právam. Okrem iného aj poskytuje poradenstvo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Súčasne sa podieľa aj na príprave podkladov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Ochrana osobných údajov

JUDr.. Miriam Tipánová sa venuje aj problematike ochrany osobných údajov. V danej oblasti sa zameriava najmä na vypracovanie analýz, ktoré sa týkajú vzťahov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom. Venuje sa aj vypracovaniu dokumentácie k ochrane osobných údajov pre podnikateľské subjekty. Okrem iného poskytuje v tejto problematike subjektom poradenstvo.


Publikačná činnosť

Publicistické príspevky v elektronických časopisoch

 • TIPÁNOVÁ, Miriam: Lekáreň si nemusí ustanoviť zodpovednú osobu podľa nariadenia GDPR. In: medipravnik.sk (online) 31.08.2018. Dostupné na: http://www.medipravnik.sk/clanky/lekaren-si-nemusi-ustanovit-zodpovednu-osobu-podla-nariadenia-gdpr-352/
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: PACIENT MÁ PRÁVO NAHLIADNUŤ DO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE. In: pravo-medicina.sk (online) 28.08.2018. Dostupné na https://pacientskekauzy.sk/?page1&gid=2&from=0
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: Rozšírenie prístupu do zdravotnej elektronickej knižky má priniesť novela zákona o eZDRAVÍ. In: pravo-medicina.sk (online) 23.08.2018. Dostupné na: http://www.medipravnik.sk/clanky/rozsirenie-pristupu-do-zdravotnej-elektronickej-knizky-ma-priniest- novela-zakona-o-ezdravi-348/
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: PACIENT MÁ PRÁVO NAHLIADNUŤ DO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE. In: pravo-medicina.sk (online)28.08.2018. Dostupné na https://pacientskekauzy.sk/?page1&gid=2&from=0
 • TIPÁNOVÁ, Miriam, TOMKOVÁ Katarína: Elektronické lekárske predpisy sa pomaly stávajú skutočnosťou. In: pravo-medicina.sk (online)14.09.2017. Dostupné na: http://www.medipravnik.sk/clanky/elektronicke-lekarske-predpisy-sa-pomaly-stavaju-skutocnostou-256/
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: NEMOCNICA POPRAD ZAVIEDLA NAJMODERNEJŠÍ SPÔSOB MINIINVAZÍVNEHO RIEŠENIA PRUHOV V SLABINÁCH DETÍ In: pravo-medicina.sk (online) 17.10.2017. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1220/nemocnica-poprad-zaviedla-najmodernejsi-sposob-miniinvazivneho-riesenia-pruhov–vslabinach-u-deti
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: Náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti časť I.. In: pravo-medicina.sk (online) 13.08.2017. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1207/nahrada-prijmu-pri-docasnej-praceneschopnosti-cast-i
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, časť II. In: pravo-medicina.sk (online) 16.09.2017. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1214/nahrada-prijmu-pri-docasnej-pracovnej-neschopnosti-cast-ii
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: NEMOCNICA V ROŽŇAVE MÁ NOVÉ FYZIATRICKO-REHABILITAČNÉ ODDELENIE. In: pravo-medicina.sk (online) 07.10.2017. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1219/nemocnica-v-roznave-ma-nove-fyziatricko-rehabilitacne-oddelenie
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: Piešťanská nemocnica má nový CT prístroj. In: pravo-medicina.sk (online) 1.10.2017 . Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1217/piestanska-nemocnica-ma-novy-ct-pristroj
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: AGEL prevzala nemocnicu v Leviciach. In: pravo-medicina.sk (online) 24.09.2017. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1216/agel-prevzala-nemocnicu-v-leviciach
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: Podľa samosprávneho kraja by nemocnica v Malackách vedela zabezpečiť urgentný príjem. In: pravo-medicina.sk (online) 22.09.2017. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1215/podla-samospravneho-kraja-by-nemocnica-v-malackach-vedela-zabezpecit-urgentny–prijem
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: Počas štrajku sa nebude meniť platenie odvodov. In: pravo-medicina.sk (online) 08.09.2017. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1213/pocas-strajku-sa-nebude-menit-platenie-odvodov
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: Preskripčná viazanosť by sa mohla rozšíriť. In: pravo-medicina.sk (online) 06.09.2017. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1212/preskripcna-viazanost-by-sa-mohla-rozsirit
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: Ministerstvo plánuje umožniť veterinárom predpisovať humánne lieky. In: pravo-medicina.sk (online). 24.08.2017. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1210/ministerstvo-planuje-umoznit-veterinarom-predpisovat-humanne-lieky
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: PREDBEŽNÁ INFORMÁCIA – Pripravovaný právny predpis In: pravo-medicina.sk (online) 21.08.2017. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1209/predbezna-informacia—pripravovany-pravny-predpis
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: Nový návrh zákona. In: pravo-medicina.sk (online) 17.08.2017. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1208/novy-navrh-zakona
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: V Bratislave a v Košiciach pripravujú kompletnú obnovu sanitiek. In: pravo-medicina.sk (online) 10.08.2017. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1205/v-bratislave-a-v-kosiciach-pripravuju-kompletnu-obnovu-sanitiek
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: PREDBEŽNÁ INFORMÁCIA. In: pravo-medicina.sk (online) 31.07.2017. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1204/predbezna-informacia
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: Poplatky za návštevu pohotovostí sa pravdepodobne budú zvyšovať. In: pravo-medicina.sk (online) 27.07.2017. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1203/poplatky-za-navstevu-pohotovosti-sa-pravdepodobne-budu-zvysovat
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: Parkovanie zadarmo. In: pravo-medicina.sk (online) 20.07.2017. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1202/parkovanie-zadarmo
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: Zdravotné poisťovne posielajú v týchto dňoch ročné zúčtovanie. In: pravo-medicina.sk (online)07.07.2017. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1200/zdravotne-poistovne-posielaju-v-tychto-dnoch-rocne-zuctovanie
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: Novely o zdravotnom a sociálnom poistení smerujú na ústavný súd. In: pravo-medicina.sk (online) 01.07.2017. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1198/novely-o-zdravotnom-a-socialnom-poisteni-smeruju-na-ustavny-sud
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: Zdravotné poisťovne posielajú naspäť doplatky za lieky. In: pravo-medicina.sk (online) 24.06.2017.Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1197/zdravotne-poistovne-posielaju-naspat-doplatky-za-lieky
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: Poisťovňa Union zaznamenala pokus o nekalý nábor poistencov. In: pravo-medicina.sk (online) 21.06.2017. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1195/poistovna-union-zaznamenala-pokus-onekaly-nabor-poistencov
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: Ministerstvo zdravotníctva plánuje rozšíriť preventívne prehliadky. Rozhodne o tom vláda. In: pravo-medicina.sk (online)06.06.2017. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1194/ministerstvo-zdravotnictva-planuje-rozsirit-preventivne-prehliadky-rozhodne-o-tom-vlada
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: Študenti majú po škole povinnosti voči zdravotným poisťovniam. In: pravo-medicina.sk (online) 31.05.2017. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1191/studenti-maju-po-skole-povinnosti-voci-zdravotnym-poistovniam
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: Poplatky za návštevu pohotovostí by sa mali zvýšiť. In: pravo-medicina.sk (online) 19.05.2017. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1190/poplatky-za-navstevu-pohotovosti-by-sa-mali-zvysit
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: Osýpky sú už aj na Slovensku: Prvý prípad hospitalizovali v košickej nemocnici, chlapec proti ochoreniu očkovaný nebol. In: pravo-medicina.sk (online)16.05.2017. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1189/osypky-su-uz-aj-na-slovensku-prvy-pripad-hospitalizovali-v-kosickej-nemocnici-chlapec-proti-ochoreniu-ockovany-nebol
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: V lieku pre onkopacientov našli cudzie častice, sťahujú ho z trhu. In: pravo-medicina.sk (online) 09.05.2017. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1188/v-lieku-pre-onkopacientov-nasli-cudzie-castice-stahuju-ho-z-trhu
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: Ústavný súd ČR zvolal verejné jednanie o úhrade zdravotníckych prostriedkov. In: pravo-medicina.sk (online) 01.05.2017. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1186/ustavny-sud-cr-zvolal-verejne-jednanie-o-uhrade-zdravotnickych-prostriedkov
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: PREDBEŽNÁ INFORMÁCIA. In: pravo-medicina.sk (online)21.04.2017. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1182/predbezna-informacia
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: Stanovisko ŠÚKL v súvislosti s liekom EPIPEN. In: pravo-medicina.sk (online)15.04.2017. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1181/stanovisko-sukl-v-suvislosti-s-liekom-epipen
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: Všeobecní lekári pre dospelých navrhujú zaviesť solidárny poplatok od pacientov. In: pravo-medicina.sk (online) 10.04.2017. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1178/vseobecni-lekari-pre-dospelych-navrhuju-zaviest-solidarny-poplatok-od-pacientov
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: Pacient sa má dostať k lieku do 48 hodín. In: pravo-medicina.sk (online) 03.04.2017. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1175/pacient-sa-ma-dostat-k-lieku-do-48-hodin
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: Hodnota bodu pre určenie sumy úrazových dávok sa zvýšila. In: pravo-medicina.sk (online)27.03.2017. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1174/hodnota-bodu-pre-urcenie-sumy-urazovych-davok-sa-zvysila
 • TIPÁNOVÁ, Miriam: Zdravotné poisťovne posielajú naspäť doplatky za lieky. In: pravo-medicina.sk (online)17.03.2017. Dostupné na: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/1173/zdravotne-poistovne-posielaju-naspat-doplatky-za-lieky

Odborné články v elektronických médiách

 • TIPÁNOVÁ, M.: Máme pre vás nový dokument pre ambulancie. In: medipravnik.sk (online) 18.3.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/mame-pre-vas-novy-dokument-pre-ambulancie-477/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Rozšírenie právomoci ÚDZS je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. In: medipravnik.sk (online) 14.3.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/rozsirenie-pravomoci-udzs-je-v-medzirezortnom-pripomienkovom-konani-473/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Nová vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR bude čoskoro účinná. In: medipravnik.sk (online) 13.3.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/nova-vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-sr-bude-coskoro-ucinna-472/
 • TIPÁNOVÁ, M.: ÚDZS vydal nový vestník, ktorý obsahuje platobnú schopnosť zdravotných poisťovní a dve metodické usmernenia. In: medipravnik.sk (online) 08.03.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/udzs-vydal-novy-vestnik-ktory-obsahuje-platobnu-schopnost-zdravotnych-poistovni-a-dve-metodicke-usmernenia-469/
 • TIPÁNOVÁ, M.:  Nová vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR bude čoskoro účinná. In: medipravnik.sk (online) 13.3.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/nova-vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-sr-bude-coskoro-ucinna-472/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Rozšírenie právomoci ÚDZS je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. In: medipravnik.sk (online) 14.3.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/rozsirenie-pravomoci-udzs-je-v-medzirezortnom-pripomienkovom-konani-473/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Vláda schválila nový typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby. In: medipravnik.sk (online) 28.2.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/vlada-schvalila-novy-typ-ambulancie-zachrannej-zdravotnej-sluzby-462/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Nový dokument pre ambulancie – informovaný súhlas pri zákrokoch na nechtoch. In: medipravnik.sk (online) 26.2.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/novy-dokument-pre-ambulancie-informovany-suhlas-pri-zakrokoch-na-nechtoch-459/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Výdaj liekov zahraničným pacientom. In: medipravnik.sk (online) 25.2.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/vydaj-liekov-zahranicnym-pacientom-458/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Čo robiť, ak pacient voči lekárni alebo ambulancii uplatní svoje právo na poskytnutie informácii podľa GDPR? In: medipravnik.sk (online) 21.2.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/co-robit-ak-pacient-voci-lekarni-alebo-ambulancii-uplatni-svoje-pravo-na-poskytnutie-informacii-podla-gdpr-456/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Kontrola zo strany Úradu na ochranu osobných údajov. In: medipravnik.sk (online) 18.2.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/kontrola-zo-strany-uradu-na-ochranu-osobnych-udajov-453/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Zhrnutie dôležitých oznamovacích povinností a hlásení lekárne v roku 2019. In: medipravnik.sk (online) 15.2.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/zhrnutie-dolezitych-oznamovacich-povinnosti-a-hlaseni-lekarne-v-roku-2019-452/
 • TIPÁNOVÁ, M.: ÚDZS vydal nový vestník so vzorom oznámenia zdravotnej poisťovni o úraze alebo inom poškodení zdravia. In: medipravnik.sk (online) 13.2.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/udzs-vydal-novy-vestnik-so-vzorom-oznamenia-zdravotnej-poistovni-o-uraze-alebo-inom-poskodeni-zdravia-450/
 • TIPÁNOVÁ, M.: ŠÚKL informuje o stiahnutí lieku IRBESARTAN ACTAVIS z trhu. In: medipravnik.sk (online) 11.2.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/sukl-informuje-o-stiahnuti-lieku-irbesartan-actavis-z-trhu-447/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Vestník, ktorý obsahuje rozsah regulácie cien v zdravotníctve. In: medipravnik.sk (online) 6.2.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/vestnik-ktory-obsahuje-rozsah-regulacie-cien-v-zdravotnictve-444/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Aj lekárne musia hlásiť ŠÚKL nežiadúce účinky liekov. In: medipravnik.sk (online) 5.2.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/aj-lekarne-musia-hlasit-sukl-neziaduce-ucinky-liekov-443/
 • TIPÁNOVÁ, M.: ŠÚKL informuje o stiahnutí lieku OLYNTH HA 0,1%. In: medipravnik.sk (online) 24.1.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/sukl-informuje-o-stiahnuti-lieku-olynth-ha-0-1-436/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Zvýši sa daňový bonus na dvojnásobok bez ohľadu na vek dieťaťa? In: medipravnik.sk (online) 22.1.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/zvysi-sa-danovy-bonus-na-dvojnasobok-bez-ohladu-na-vek-dietata-434/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Elektronická schránka na portáli slovensko.sk bude povinná aj pre občianske združenia. In: medipravnik.sk (online) 17.1.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/elektronicka-schranka-na-portali-slovensko-sk-bude-povinna-aj-pre-obcianske-zdruzenia-432/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Úrad verejného zdravotníctva SR informuje o posunutí dátumu oznamovacej povinnosti v súvislosti s pracovnou zdravotnou službou. In: medipravnik.sk (online) 15.1.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/urad-verejneho-zdravotnictva-sr-informuje-o-posunuti-datumu-oznamovacej-povinnosti-v-suvislosti-s-pracovnou-zdravotnou-sluzbou-430/
 • TIPÁNOVÁ, M.: ÚDZS vydal nový vestník, ktorý obsahuje platobnú schopnosť ZP a dve metodické usmernenia. In: medipravnik.sk (online) 14.1.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/udzs-vydal-novy-vestnik-ktory-obsahuje-platobnu-schopnost-zp-a-dve-metodicke-usmernenia-429/
 • TIPÁNOVÁ, M.: ÚDZS vydal metodické usmernenie o spôsobe oznámenia platiteľa poistného. In: medipravnik.sk (online) 10.1.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/udzs-vydal-metodicke-usmernenie-o-sposobe-oznamenia-platitela-poistneho-427/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Lekárne, ambulancie, už je zverejnený elektronický formulár pre oznamovanie práce zaradenej do 2. kategórie. In: medipravnik.sk (online) 9.1.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/lekarne-ambulancie-uz-je-zverejneny-elektronicky-formular-pre-oznamovanie-prace-zaradenej-do-2-kategorie-426/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Od 1. januára 2019 je účinné novelizované metodické usmernenie ÚDZS k dátovému rozhraniu CKS. In: medipravnik.sk (online) 2.1.2019. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/od-1-januara-2019-je-ucinne-novelizovane-metodicke-usmernenie-udzs-k-datovemu-rozhraniu-cks-421/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Lekárne, nezabudnite na ročné hlásenie o spotrebe omamných a psychotropných látok. In: medipravnik.sk (online) 28.12.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/lekarne-nezabudnite-na-rocne-hlasenie-o-spotrebe-omamnych-a-psychotropnych-latok-419/
 • TIPÁNOVÁ, M.: ŠÚKL informuje o stiahnutí lieku VITAMIN C-INJEKTOPAS 7,5 G z trhu. In: medipravnik.sk (online) 26.12.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/sukl-informuje-o-stiahnuti-lieku-vitamin-c-injektopas-7-5-g-z-trhu-418/
 • TIPÁNOVÁ, M.:  Dočasná nedostupnosť právnych služieb na telefóne. In: medipravnik.sk (online) 21.12.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/docasna-nedostupnost-pravnych-sluzieb-na-telefone-404/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Pracovná zdravotná služba nie je to isté ako BOZP. In: medipravnik.sk (online) 20.12.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/pracovna-zdravotna-sluzba-nie-je-to-iste-ako-bozp-414/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Súhrn najdôležitejších legislatívnych zmien, ktoré vás čakajú. In: medipravnik.sk (online) 17.12.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/suhrn-najdolezitejsich-legislativnych-zmien-ktore-vas-cakaju-412/
 • TIPÁNOVÁ, M.: ŠÚKL informuje o stiahnutí lieku PLEUMOLYSIN z trhu. In: medipravnik.sk (online) 12.12.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/sukl-informuje-o-stiahnuti-lieku-pleumolysin-z-trhu-409/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Nezabudnite informovať pacienta o zaslaní hlásenia do NCZI. In: medipravnik.sk (online) 11.12.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/nezabudnite-informovat-pacienta-o-zaslani-hlasenia-do-nczi-408/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Nezabudnite si splniť oznamovaciu povinnosť voči príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. In: medipravnik.sk (online) 10.12.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/nezabudnite-si-splnit-oznamovaciu-povinnost-voci-prislusnemu-regionalnemu-uradu-verejneho-zdravotnictva-407/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Splnenie oznamovacej povinnosti lekárňou a ambulanciou do 15. januára 2019 (pracovná zdravotná služba). In: medipravnik.sk (online) 20.11.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/splnenie-oznamovacej-povinnosti-lekarnou-a-ambulanciou-do-15-januara-2019-pracovna-zdravotna-sluzba-395/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Nový vestník ÚDZS o pečiatkach lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. In: medipravnik.sk (online) 13.11.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/novy-vestnik-udzs-o-peciatkach-lekarov-vybranych-pracovnikov-v-zdravotnictve-a-poskytovatelov-zdravotnej-starostlivosti-392/
 • TIPÁNOVÁ, M.:  ŠÚKL informuje o podozrivých baleniach lieku Seebri Breezhaler. In: medipravnik.sk (online) 31.10.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/sukl-informuje-o-podozrivych-baleniach-lieku-seebri-breezhaler-385/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Pracovná zdravotná služba v lekárenskom segmente. In: medipravnik.sk (online) 17.10.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/pracovna-zdravotna-sluzba-v-lekarenskom-segmente-375/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Nový vestník ÚDZS o platobnej schopnosti zdravotných poisťovní i prehliadke mŕtvych tiel. In: medipravnik.sk (online) 16.10.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/novy-vestnik-udzs-o-platobnej-schopnosti-zdravotnych-poistovni-i-prehliadke-mrtvych-tiel-374/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Štátny ústav pre kontrolu liečiv nariadil stiahnutie lieku Ozurdex 700. In: medipravnik.sk (online) 15.10.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/statny-ustav-pre-kontrolu-lieciv-nariadil-stiahnutie-lieku-ozurdex-700-372/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Do elektronickej zdravotnej knižky bude mať prístup viac osôb. In: medipravnik.sk (online) 9.10.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/do-elektronickej-zdravotnej-knizky-bude-mat-pristup-viac-osob-370/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Obhliadky mŕtvych po novom s viacerými zmenami. In: medipravnik.sk (online) 2.10.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/obhliadky-mrtvych-po-novom-s-viacerymi-zmenami-368/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Rezort zdravotníctva vydal usmernenie o používaní mobilnej aplikácie lekármi. In: medipravnik.sk (online) 1.10.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/rezort-zdravotnictva-vydal-usmernenie-o-pouzivani-mobilnej-aplikacie-lekarmi-367/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých môže poskytovať aj praktická sestra. In: medipravnik.sk (online) 28.9.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/vseobecnu-ambulantnu-starostlivost-pre-dospelych-moze-poskytovat-aj-prakticka-sestra-366/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Do zoznamu omamných a psychotropných látok pribudli ďalšie. In: medipravnik.sk (online) 19.9.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/do-zoznamu-omamnych-a-psychotropnych-latok-pribudli-dalsie-359/
 • TIPÁNOVÁ, M.: Základné otázky a odpovede k GDPR pre ambulancie a lekárne. In: medipravnik.sk (online) 7.9.2018. Dostupné na: https://www.medipravnik.sk/clanky/zakladne-otazky-a-odpovede-k-gdpr-pre-ambulancie-a-lekarne-355/

Odborné články

 • HUMENÍK, I., TIPÁNOVÁ,M.: Môže lekár hovoriť o problémoch na svojom pracovisku?. In Zdravotnícke noviny, číslo 10/2019, ISSN 1335-4477, str. 7.- 50%