Vyjadrenie pre Zdravotnícke noviny

“Asi žiadna oblasť ľudského života neobsahuje kontakt s citlivými údajmi tak, ako je to pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Medicína a kontakt lekára a pacienta sprevádza našu históriu niekoľko tisíc rokov, čo prirodzene rezultovalo do definovania princípov, bez dodržiavania ktorých by sme sa vystavili nebezpečenstva inštrumentalizácie ľudskej osoby. Preto mi nedá, ale cítim potrebu zareagovať na prípad odkladanej operácie 15-ročného pacienta.”

Celý komentár JUDr. Ivana Humeníka, PhD. ku kauze neurochirurgov si môžete prečítať v Zdravotníckych novinách, v článku Lekcia pre študentov lekárskych fakúlt – čo znamená mlčanlivosť a zdravotná dokumentácia.