Podmienky používania

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Stránka neposkytuje právne poradenstvo

Informácie uverejnené na internetovej stránka nemajú povahu právneho poradenstva a ani nesledujú takýto účel. h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. nezodpovedá za škodu spôsobenú uplatnením informácií zverejnených na stránke návštevníkom stránky, či inou osobou.

Hypertextové prepojenia

Niektoré hypertextové prepojenia na tejto webovej stránke Vás presmerujú na stránky, ktoré nie sú pod kontrolou h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.. Ak kliknete na ktorékoľvek z týchto prepojení, opustíte túto stránku.
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť alebo ručenie za obsah akejkoľvek webovej stránky tretej osoby, na ktorú odkazuje hypertextové prepojenie a neposkytuje žiadne vyhlásenie ani záruku (výslovné ani konkludentné) s ohľadom na informácie obsiahnuté na takýchto stránkach.
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. nemá žiaden dosah na povahu a obsah takýchto stránok.

Používania údajov

Komunikácia od používateľov (netýkajúca sa osobných údajov) sa považuje za nedôvernú a otvorenú, pričom h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. môže použiť takto získané údaje na akýkoľvek účel, vrátane rozmnožovania a zverejňovania, a rovnako môže použiť získané myšlienky a nápady na akékoľvek účely, vrátane obchodných.

Rozhodné právo

Tieto Podmienky používania a obsah tejto webovej stránky sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom.

Zmeny

Tieto Podmienky používania môžu byť kedykoľvek menené.

Pravidlá spracúvania osobných údajov

Pre zobrazenie pravidiel spracúvania osobných údajov kliknite na tento odkaz.

Aktualizované: jún 2021