Novela zákona o hazardných hrách

Ministerstvo financií SR predložilo návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo financií SR predložilo návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odvetvie hazardných hier prešlo za posledné obdobie dynamickým vývojom zapájaním technických prostriedkov do tohto odvetvia, dôsledkom tejto skutočnosti je práve predkladaná novela zákona.

Cieľom právnej úpravy je aktualizovať podmienky, ktoré sa týkajú regulácie hazardných hier, vytvoriť efektívnejšie pravidlá a priblížiť sa takej právnej regulácii, ktorá prispeje k vyššej ochrane spotrebiteľa.

Navrhovaná novela sa dotkne aj zefektívnenia pravidiel v oblasti dozoru nad prevádzkovaním a propagovaním hazardných hier.

Navrhuje sa účinnosť od 1. januára 2017.