Zmena zákona o zdravotnom poistení, o poisťovníctve a o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

Účelom návrhu zákona je vyriešenie problémov z aplikačnej praxe vyplývajúcich zo zákona č. 580/2004 Z. z. na základe podnetov zdravotných poisťovní, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a poistencov.

Predmetom úpravy návrhu zákona je najmä spresnenie určenia osoby povinne verejne zdravotne poistenej v systéme Slovenskej republiky vzhľadom na podnety z aplikačnej, spresnenie postupov súvisiacich s poskytovaním a refundovaním zdravotnej starostlivosti, spresnenie definície príjmov a doplnenie preukazovania nároku poistencov verejného zdravotného poistenia na platenie poistného štátom.

Predpokladaný termín predloženia návrhu zákona na medzirezortné pripomienkové konanie je v auguste 2016. Termín predloženia návrhu zákona na rokovanie vlády Slovenskej republiky je v septembri 2016.