Advokátska kancelária h&h partners sa rozrástla o 3 členov

Mgr. Miriam Tipánová, Mgr. Michal Novák a Mgr. Ján Pavlík sú novými členmi advokátskej kancelárie h&h partners. Čerství absolventi Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa venujú obchodnému a zmluvnému právu v spolupráci s JUDr. Tomášom Husovským. V spolupráci s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. upriamujú svoju pozornosť na odvetvie medicínskeho práva. Okrem toho sa venujú aj problematike ochrany osobných údajov.