Naše služby

NAŠE SLUŽBY

Poskytujeme komplexné právne služby od analýz a poradenstva, cez tvorbu zmlúv až po zastupovanie v správnych a súdnych konaniach.

Postaráme sa vám o pracovno-právnu ako aj obchodno-právnu agendu. Radi vám pripravíme všetky potrebné podklady k založeniu vašej spoločnosti.