Právne poradenstvo kozmetickému priemyslu

Právne poradenstvo kozmetickému priemyslu

Právnici h&h PARTNERS poskytujú poradenstvo týkajúce sa umiestňovania kozmetických výrobkov na trh a ich distribúcie. Venujeme sa aj otázkam reklamy týkajúcich sa kozmetických výrobkov.