Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v polohách, ktoré dnešná spoločnosť vytvára.

Osobné údaje ako súčasť jednoduchých informačných systémov, až po sofistikované a štrukturované informačné systémy s prepojením na direct marketing. Právnici h&h PARTNERS navrhujú riešenia na základe národnej ako aj nadnárodnej právnej regulácie. Postupujeme tak, aby bol účel sledovaný klientom naplnený a súčasne aby bol dodržaný duch zákona.

Naše poradenstvo sa dotýka:

  • zabezpečenie splnenia podmienok pre spracovanie údajov dotknutej osoby,
  • spôsoby získavania a uchovávania súhlasov dotknutých osôb,
  • posudzovanie druhu osobných údajov, druhu informačných systémov v optike plnenia povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov,
  • nastavovanie vzťahu medzi prevádzkovateľom a sprotredkovateľom,
  • podmienky prenosu osobných údajov do krajín mimo EÚ,
  • syntéza regulácie ochrany osobných údajov s úpravou zákona o reklame, a náležitostí obchodnej/marketingovej komunikácie voči dotknutej osobe,
  • osobné údaje v rámci technologických riešení týkajúcich sa zdravia a zdravotného stavu fyzických osôb.