Poradenstvo pri zriaďovaní zdravotníckeho zariadenia

Poradenstvo pri zriaďovaní zdravotníckeho zariadenia

Pri svojich klientoch stojíme od samého začiatku. Pomáhame im pri získaní potrebných povolení a licencií a výbere vhodnej právnej formy.  Poskytujeme komplexné právne zabezpečenie a konzultačné služby. Zastupujeme svojich klientov pred Obchodným registrom, súdmi, úradmi, poisťovňami aj príslušnou zdravotníckou komorou.

Ponúkame právnu pomoc pri špeciálnych druhoch služieb, ktoré nie je možné jednoznačne zaradiť medzi štandardné formy poskytovateľov uvedených v právnych predpisoch. Naším klientom pomáhame aj v oblasti nastavenia výberu priamych platieb od pacientov. Hľadáme riešenia, ktoré rešpektujú podmienky zákona a potreby našich klientov.