Skladovanie a distribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok

Skladovanie a distribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok

Množstvo pravidiel upravujúcich podmienky distribúcie liekov vyžaduje úzku kooperáciu zodpovedných farmaceutov a právnych expertov. Právne posúdenie podmienok skladovania produktov, rozsah uplatnenia GDP, či odpovede na otázky dodržiavania GDP v rámci distribučnej siete patrí do portfólia právnikov h&h PARTNERS.

Naša činnosť pokrýva predovšetkým:

  • tvorba zmlúv týkajúcich sa skladovacích a distribučných služieb,
  • GDP compliance v rámci zmluvných vzťahov,
  • vývoz a dovoz liekov,
  • nastavovania finančných modelov spolupráce medzi subjektmi distribúcie liekov/zdravotníckych pomôcok/dietetických potravín (bonusy, spätné bonusy, zľavy).