Úhrada za zdravotnú starostlivosť

Úhrada za zdravotnú starostlivosť

Zdravotná starostlivosť je vo väčšine prípadov uhrádzané z verejného zdravotného poistenia. Existujú situácie, kedy sa pre pacienta a lekára tento systém stáva nezrozumiteľným. Rovnako sa stáva, že špecifických situáciach zdravotná poisťovňa odmieta uhradiť liečbu.

Právnici h&h PARTNERS poskytujú poradenstvo pri uplatňovaní práva na úhradu zdravotnej starostlivosti.

Poradenstvo sa týka napríklad:

  • výnimky zo štandardného rozsahu úhrad z verejného zdravotného poistenia,
  • úhrada liečby v zahraničí,
  • úhrada nákladov experimentálnej liečbe a podobne.