Zdravotná dokumentácia, ochrana osobných údajov a mlčanlivosť

Zdravotná dokumentácia, ochrana osobných údajov a mlčanlivosť

Spracovávanie osobných údajov pacientov a ich zdravotnej dokumentácie je striktne upravené zákonom. Ponúkame naše znalosti a skúsenosti pri nastavovaní pravidiel nakladania s týmito citlivými údajmi v rámci zdravotníckeho zariadenia tak, aby boli bezpečne uložené a zodpovedne využívané v súlade so zákonom. Neprekvapia nás ani požiadavky na zabezpečenie špecifických druhov dát, ako napríklad videa, zvukových či obrazových záznamov. Svojim klientom ochotne poradíme aj vo veciach poskytovania informácií o zdravotnom stave pacienta tretím stranám (médiá, polícia, súdy, príbuzní).

„Ochranu osobných údajov a zdravotnej dokumentácie pacienta berieme vážne. A odporúčame to aj vám.“