Zastupovanie v správnych konaniach

Zastupovanie v správnych konaniach

Realizovanie podnikateľských zámerov, či záležitosti týkajúce s osobného života. Úpravu práv a povinností v rôznych oblastiach života svojimi rozhodnutiami regulujú správne orgány. Zastupujeme našich klientoch v správnych konaniach pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ministerstvom zdravotníctva SR, Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, či inými špecializovanými orgánmi štátnej správy.