Reklama liekov a zdravotníckych pomôcok

Reklama liekov a zdravotníckych pomôcok

Každý produkt potrebuje správnu marketingovú komunikáciu. Nie sme odborníkmi na farby či grafiku. Poznáme však pravidlá, ktoré musí každá marketingová komunikácia lieku, zdravotníckej pomôcky, či výživového doplnku spĺňať. Máme prehľad v názoroch relevantných inštitúcií na jednotlivé aspekty reklamy – počnúc od domáceho regulátora až po rozhodnutia Súdneho dvora EÚ. Print, webový priestor, reklama v osobnom kontakte s HCP, televízna reklama – právnici h&h PARTNERS sa v každom momente snažia ponúknuť klientom správny balanc a istotu súladu s prísnymi pravidlami reklamy.

Medzi naše služby patrí najmä:

  • posudzovanie plánovanej marketingovej komunikácie farmaceutického produktu z pohľadu compliance so slovenskou a európskou legislatívou a etickými predpismi EFPIA, AIFP, Rady pre reklamu a podobne,
  • posudzovanie obsahu navrhovanej komunikácie v optike pravidiel hospodárskej súťaže,
  • právne aspekty marketingu očkovacích kampaní,
  • súlad interakcií farmapriemyslu a zdravotníckych pracovníkov so slovenskou a európskou legislatívou,
  • poradenstvo pri minimalizovaní daňových dopadov (zrážková daň) marketingových aktivít farmaceutických spoločnosti na zdravotníckych pracovníkov,
  • poradenstvo pri nastavení spolupráce medzi primárnymi farmasubjektmi a tretími osobami,
  • poradenstvo pri plnení reportovacích povinností farmasubjektov voči NCZI,
  • školenia pre zamestnancov klienta o právnych aspektoch reklamy farmaceutického produktu,
  • zastupovanie v konaní pred orgánmi dohľadu (ŠÚKL, MZ SR), či pred Etickou komisiou AIFP.