Poradenstvo

Poradenstvo

Súčasná doba od nás vyžaduje byť zorientovanými aj v oblastiach, ktoré sa netýkajú len práva. Právne poradenstvo sa snažíme poskytovať tak, aby navrhované riešenia rešpektovali osobitnosti naších klientov.

Pri poskytovaní právnych služieb úzko spolupracujeme s externými konzultantmi (lekári, bioetici, daňoví poradcovia, audítori), čím zvyšujeme synergiu našej činnosti a dosahujeme multidisciplinárne pokrytie riešených problémov. Členovia kancelárie sa angažujú aj v akademickej oblasti a konfrontujú sa s odborníkmi z rôznych oblastí.

Publikujeme odborné články a aktívne vystupujeme na vedeckých konferenciách zameraných na problematiku medicínskeho práva.

Spolupráca s našimi partnermi a konzultantmi nám umožňuje pristupovať k riešeniu požiadaviek našich klientov z pohľadu viacerých odborov. Preto je pre nás ich participácia na našej činnosti veľmi cenná a pre klienta predstavuje vysokú pridanú hodnotu.