Tvorba zmlúv

Tvorba zmlúv

Skúsenosti získané v špecifických oblastiach, v ktorých kancelária operuje, sú zužitkované aj pri príprave / komentovaní širokého spektra zmlúv, ktoré kancelária pre potreby klientov vypracováva. Filozofiou kancelárie je koncipovanie vyvážených, prehľadných zmlúv s dôrazom na zabezpečenie klienta pre možné situácie, kedy druhá zmluvná strana neplní riadne svoje záväzky. Základom zmlúv sú zmluvné typy upravené obchodným a občianskym právom, finálna podoba zmluvy však často obsahuje kombináciu viacerých zmluvných typov – to všetko s cieľom detailného zazmluvnenia činnosti klienta.