Analýzy a stanoviská

Analýzy a stanoviská

Kancelária sa zaoberá vypracovaním právnych analýz zameraných na posúdenie konkrétnych otázok, ktoré vyplývajú zo špecifík činnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Môže sa jednať o všeobecné otázky poskytovania, ale aj o úzko zamerané právne problémy, napr.:

  • zabezpečenie a správne vedenie zdravotnej dokumentácie,
  • ochrana osobnosti pacienta,
  • substitučné metódy prokreácie – otázky súhlasov, ochrana súkromia darcov, doba platnosti súhlasov, zodpovednosť pri výkonoch asistovanej reprodukcie,
  • inhibičné metódy prokreácie,
  • otázky transplantácie ex vivo, ex mortuo, prípadne otázky postmortálnej starostlivosti o ľudské telo pre potreby transplantácií,
  • biomedicínsky výskum,
  • neodkladná zdravotná starostlivosť, otázky resuscitácie a podmienok upustenia od resuscitácie,
  • otázky právneho statusu ľudského tela a jeho oddelených častí,
  • financovanie zdravotníckych služieb prostredníctvom priamych platieb od pacienta.