Náhrada škody a nemajetkovej ujmy

Náhrada škody a nemajetkovej ujmy

Svojich klientov zastupujeme aj vo chvíľach, keď sa niečo nepodarí. Právne služby poskytujeme v sporových aj nesporových veciach. V rovine občianskoprávnej, trestnoprávnej či správnej zodpovednosti poskytujeme našim klientom právne služby s cieľom minimalizovať škody. Poskytovateľov a zdravotníckych pracovníkov zastupujeme v konaniach pred súdmi, rozhodcovskými orgánmi a správnymi orgánmi – a to vo všetkých štádiách konania. V prípade potreby vstupujeme aj do vzťahu poisťovne a poskytovateľa, pričom sa snažíme vybojovať pre našich klientov najvýhodnejšie riešenie poistných udalostí.

„V sporových aj nesporových veciach zastupujeme zdravotníckych pracovníkov pred súdmi aj rozhodcovskými a správnymi orgánmi.“