Platby za zdravotnú starostlivosť

Platby za zdravotnú starostlivosť

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti má svoju cenu. Je zrejmé, že zdravie nemôžme označiť za obchodný artikel, no realizovanie zdravotného výkonu, ako aj celkový manažment o pacienta je službou s vysokou pridanou hodnotou, ktorá svoje vyjadrenie nachádza aj vo forme finančného ekvivalentu. Kvalitná zdravotná starostlivosť je úzko prepojená s fungujúcim systémom financovania.

Kancelária poskytuje svojím klientom:

  • právne poradenstvo a právne zastupovanie vo vzťahu ku zdravotným poisťovniam,
  • právne poradenstvo v prípadoch neuznaných zdravotných výkonov,
  • právne poradenstvo v prípadoch zdravotnej starostlivosti osobám bez verejného zdravotného poistenia,
  • právne poradenstvo v prípadoch poskytovania zdravotnej starostlivosti osobám po vyčerpaní limitu stanoveného zdravotnou poisťovňou,
  • právne poradenstvo zamerané na zavádzanie legálnych priamych platieb za služby poskytované v zdravotníckych zariadeniach (nielen priamych úhrad stanovených v zákone č. 577/2004 Z.z.), príprava koncepcií, poradenstvo pri implementácii právneho riešenia do činnosti poskytovateľa.

Prehľadný systém rešpektujúci platné právne podmienky financovania zdravotníctva pomáha vytvárať u pacienta presvedčenie, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je subjektom, ktorému je možné dôverovať. Poskytovateľ sa súčasne môže vyhnúť sankciám príslušných orgánov dohľadu pre nezákonné vyberanie poplatkov od pacientov.

Cieľom našich služieb je obmedziť riziká sankcií od príslušných orgánov kontroly u poskytovateľa pri optimalizácii príjmov a nákladov na zdravotnú starostlivosť. Kancelária pri týchto službách kooperuje so svojimi konzultantmi z oblasti účtovníctva a daní.