Naša špecializácia

NAŠA ŠPECIALIZÁCIA

V advokátskej kancelárii h&h PARTNERS sa špecializujeme na medicínske a farmaceutické právo. Máme bohaté skúsenosti v oblasti právnej pomoci pri bežných aj špecializovaných činnostiach v zdravotníctve.

Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti preto vieme vytvoriť také právne prostredie, v ktorom sa môžu naplno venovať liečbe.  My prevezmeme zodpovednosť za právny rámec ich podnikania.

Právne služby poskytujeme aj vo vzťahu k pacientom. Pomáhame nastaviť vzájomné práva a povinnosti, spôsob sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie, oboznamovaní rodinných príslušníkov a podobne. Za dôležitý považujeme aj správne naformulovaný „Informovaný súhlas“.

Vytvárame právne prostredie, v ktorom sa môžete naplno venovať liečbe a nám prenechať starosti o právny rámec svojho podnikania.“