Právne aspekty cenovej regulácie farmaceutických produktov

Právne aspekty cenovej regulácie farmaceutických produktov

Trh s liekmi, zdravotníckymi pomôckami a dietetickými potravinami podlieha prísnym pravidlám. V mnohých aspektoch žiaľ aj pravidlám nejasným. Právnici h&h PARTNERS poskytujú poradenstvo pri nastavovaní modelov cenotvorby tak, aby predaj produktov rešpektoval podmienky úhradových predpisov, ako aj podmienky hospodárskej súťaže.

Zameriavame sa najmä na:

  • zastupovanie a poradenstvo v kategorizačnom konaní,
  • právne aspekty zabezpečenia dostupnosti kategorizovaných produktov na slovenskom trhu, spôsoby obmedzovania paralel trade,
  • daňové otázky nastavovania systémov zliav / bonusov pri predaji farmaceutických výrobkov v rámci distribučných modelov.