Zastupovanie a poradenstvo

Zastupovanie a poradenstvo

Pri kontrolách Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo pri konaniach s poisťovňami môže dobrá právna rada zachrániť množstvo energie a prostriedkov. Ponúkame naše služby pri vykonávaní dohľadu či v rámci správneho konania o uložení sankcie. Skúsenosti našich advokátov sa vám môžu hodiť v situáciách, kedy ide o veľa. Správna orientácia v zákonoch, pravidlách a predpisoch napomáha optimalizovať výšku sankcií pri postupe poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý bol v rozpore so zákonom. Podobne svojich klientov ochotne usmerníme alebo zastúpime v konaniach so zdravotnými poisťovňami. Aj vo vzťahu s nimi sa často objavia sporné situácie, v ktorých je lepšie stáť na pevných nohách a za sebou mať právnu podporu.

„Sankciám sa v prípade zlyhania nedá vždy vyhnúť. No s dobrým právnym servisom ich dokážete minimalizovať.“