Kontaktné a fakturačné údaje

Kontaktné a fakturačné údaje


h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, odd. Sro, vložka 22285/V.

IČO: 44 323 760
IČ DPH: SK2022659914
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5045393162/0900
IBAN: SK4609000000005045393162
SWIFT/BIC: GIBASKBX


Pobočka v Košiciach

h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.
Mäsiarska 6, 04001 Košice

E: office(at)hhpartners.eu
T: +421 55 694 39 91

Ako sa k nám dostať

Kancelária sídli v historickej budove dominikánskeho kláštora, základy ktorého boli položené začiatkom 14. storočia. Klienti majú možnosť parkovať v uzavretom parkovisku, ktoré patrí ku kláštoru. Vstup do priestorov (aj na parkovisko) je z boku budovy kláštora (nie z hlavného vchodu).

mapa

GPS: N 48,721419° E 21,255344°
Mapa: Mapy Google


Pobočka v Bratislave

h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.
Záhradnícka 46, 82108 Bratislava

E: office(at)hhpartners.eu
T: +421 907 911 389

Mapa: Mapy Google