Vzťahy v rámci farmaceutického priemyslu, HCO a HCP

Vzťahy v rámci farmaceutického priemyslu, HCO a HCP

Spolupráca priemyslu s HCO/HCP je nevyhnutná a prináša benefity nielen pre týchto hráčov, ale aj pre pacientov. Právne aspekty interakcií subjektov farmaceutického priemyslu s HCO/HCP podliehajú neustálym zmenám. Snaha o transparentnosť definuje nové právne výzvy ktorým je potrebné čeliť.

Právnici h&h PARTNERS hľadajú riešenia, ktoré sú v súlade nielen so slovenskou či medzinárodnou úpravou, ale aj s internými compliance normami naších klientov. Zameriavame sa aj na aplikované otázky týchto vzťahov v polohe daňovej regulácie jednotlivých interakcií s presahom na uplatňovanie medzinárodných daňových zásad pri cezhraničných interakciách.

Naše služby týkajú najmä:

  • implementácia globálnych compliance štandardov pre lokálne podmienky klienta,
  • poradenstvo pri jednotlivých druhoch interakcií s HCO/HCP – propagačné, konzultačné a vzdelávacie účely interakcií,
  • tvorba a komentovanie zmlúv – konzultačné zmluvy, advisory boardy, postmarketingové štúdie, prednášková činnosť,
  • daňové aspekty jednotlivých interakcií a poradenstvo pri optimalizácii daňových dopadov interakcií,
  • aspekty peňažných / nepeňažných plnení v optike daňových predpisov a zákona o lieku, implementácia pravidiel rešpektujúcich tieto podmienky do dokumentov klienta,
  • posudzovanie cezhraničných interakcií medzi priemyslom a HCO/HCP,
  • školenia pre zamestnancov klienta o právnych aspektoch interakcií medzi priemyslom a HCO/HCP.