Biomedicínsky výskum

Biomedicínsky výskum

Biomedicínske odbory sa neustále vyvíjajú a čelia novým výzvam. Biomedicínsky výskum je zdravotnou starostlivosťou zajtrajška.

Právnici h&h PARTNERS hľadajú riešenia, ktoré umožnia overovať výskumné hypotézy v súlade s domácou a zahraničnou reguláciou výskumu a ochrany jeho účastníkov.

Naša činnosť zahŕňa:

  • poradenstvo pri posudzovaní právnych a etických aspektoch projektu biomedicínskeho výskumu,
  • príprava právnej časti dokumentov realizácie výskumu – ochrana osobných údajov a osobnosti účastníkov výskumu, ochrana výsledkov výskumu,
  • zmluvné nastavenie medzi riešiteľom a spolupracujúcimi subjektmi na realizácii výskumu,
  • poradenstvo pri eliminácii právnych rizík spojených s realizáciou biomedicínskeho výskumu.