Aktuality.sk: Pacientka je zhrozená. Jej kartu si v nemocnici pozreli aj cudzí lekári

Aktuality.sk: Pacientka je zhrozená. Jej kartu si v nemocnici pozreli aj cudzí lekári

JUDr. Ivan Humeník, PhD. sa vyjadril pre portál Aktuality.sk k neoprávnenemu získavaniu údajov zo zdravotnej dokumentácie.

Ak nemocnica nevie zdôvodniť vstupy do dokumentácie, môže ísť o porušenie viacerých právnych predpisov. Súčasne si myslím, že aj konanie zdravotníckych pracovníkov, ktorí tam vstupovali bez zákonného dôvodu, by mohlo predstavovať porušenie minimálne etických noriem a porušenie práva pacienta na súkromie.

Celý článok si môžete prečítať tu:
https://www.aktuality.sk/clanok/557542/zaznamy-pacientky-si-prezerali-rozni-lekari-nemocnica-jej-to-nevie-zdovodnit/