Vystúpenie na kongrese Festival KAZUISTÍK 2017

JUDr. Ivan Humeník vystúpil na 10. medzinárodnom kongrese Festival KAZUISTÍK z pediatrie, ktorý sa konal v dňoch 24. – 25. marca 2017 v univerzitnom meste Žilina, v hoteli HolidayInn, s prednáškou na tému „Autonómia pacienta a jej extrémne polohy v praxi poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“.

Poslaním Festivalu je prezentovať konkrétne uzavreté, ale aj otvorené prípady v oblasti pediatrie a príbuzných špecializovaných odborov. Kongres ponúka prepojenie, interakciu a výmenu skúseností medzi oddelenskými a ambulantnými lekármi zo Slovenska i Čiech.

Viac sa dozviete tu:
https://www.kazuistika.sk/sk/62-festival-kazuistik%C2%AE-2017/