Knižná publikácia

Je nám cťou, že partner našej kancelárie a odborník na problematiku medicínskeho a farmaceutického práva, JUDr. Ivan Humeník PhD., je spoluautorom knižnej publikácie s názvom: VYBRANÉ PRÁVNE PROBLÉMY LEKÁROV – otázky a odpovede.

Cieľom tejto publikácie je pomôcť lekárom s riešením medicínsko-právnych problémov pri výkone ich praxe, ktorých vyriešenie je pre lekára bez právnického vzdelania často zložité.