Publikácia v odbornom časopise Slovenský lekár

Partner kancelária JUDr. Ivan Humeník v spolupráci s našou advokátskou koncipientkou Mgr. Katkou Tomkovou publikovali článok v odbornom recenzovanom časopise Slovenský lekár.

Vo svojom príspevku sa zamerali na tému: Znalecké dokazovanie v medicínskych sporoch a postavenie súkromného znaleckého posudku vo svetle meniacej sa právnej úpravy. Spomenutá téma je čoraz viac diskutovanou, čo je spôsobené tým, že znalecká činnosť hrá kľúčovú úlohu pri riešení medicínskych sporov, ktoré sa týkajú náhrad škody na zdraví a náhrad nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Celý článok si môžete prečítať vo vydaní časopisu Slovenský lekár v čísle za mesiace júl – august roku 2016 (ročník 26(40), číslo 7 – 8, 2016 ).