Vyjadrenie pre denník Nový čas

Právnik Ivan Humeník sa vyjadril k téme pacientky, ktorá zvádza boj nielen s chorobou, ale aj s poisťovňou.

,,V zákone si neprečítame, použitím akých pravidiel dospeje zdravotná poisťovňa k svojmu rozhodnutiu o úhrade lieku. Nedá sa vylúčiť, že rozhodovanie poisťovne bude vedené snahou chrániť svoj zisk plánovaný v danom roku. Rozhodovanie môže byť vedené aj snahou zachovať solidaritu pri úhrade nákladov na iných pacientov. Alebo bude ovplyvňované tým, nakoľko sa prípad pacienta medializuje.Jedno je však isté. Právna úprava, ktorá ponecháva rozhodnutia ovplyvňujúce život pacienta na voľnom uvážení podnikateľa (zdravotnej poisťovne), vyvoláva otázniky. Do budúcna pri rozhodovaní o úhrade extrémne drahej alebo nekategorizovanej liečby považujem za kľúčové, aby zákonodarca zaviedol transparentné pravidlá a priamo určil podmienky, ktorými sa poisťovne musia riadiť.“

Viac o tejto téme sa dozviete v článku: https://www.cas.sk/clanok/733660/zufala-novinarka-eva-zvadza-boj-s-chorobou-aj-poistovnou-zamietli-mi-liecbu-rakoviny/