Vyjadrenie pre denník Pravda

K otázke právnej záväznosti pôrodného plánu sa advokát JUDr. Ivan Humeník, PhD. vyjadril takto: ,,Vzájomný vzťah medzi poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti (ďalej ho budem nazývať lekár) a pacientom je formovaný viacerými princípmi. Jedným z nich je zásada rešpektovania vôle pacienta, ktorá je definovaná prostredníctvom inštitútu informovaného súhlasu. Ďalšou základnou povinnosťou lekára je rešpektovať právo na súkromie pacienta. Povinnosť riadiť sa vôľou pacienta je silno zviazaná s povinnosťou lekára postupovať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti správne (lege artis). Tento vzájomný vzťah (informovaný súhlas a povinnosť postupovať správne) je určujúcim vodítkom na zodpovedanie otázky.

Pacient de facto nemá účinné právo, ako si vynútiť u lekára, aby postupoval presne v súlade s jeho predstavou o spôsobe diagnostiky a liečby. Rešpektovanie pôrodného plánu rodičky je teda limitované, rámcované povinnosťou pôrodníka postupovať správne. Ak si želá napríklad epidurálku v čase, kedy je už úplne neúčinná, respektíve na jej účinnú látku je žena alergická, jej aplikovanie mohlo byť považované za non lege artis, a teda lekár takýto výkon nesmie vykonať.

Ak sa teda pozrieme na pôrodné plány, podľa môjho názoru je lekár primárne pri odvádzaní pôrodu povinný postupovať lege artis (správne) a súčasne rešpektovať želanie rodičky, čo si nepraje (to znamená, že na vykonanie takýchto výkonov nedávam súhlas). Toto je samozrejme pomerne plochý a čiernobiely pohľad na vec. Aj jednoduchý pôrod sa môže zmeniť na ťažkú patológiu, čo samozrejme pred pôrodníka kladie obrovské nároky na jeho zvládnutie.

Odborné zvládnutie komplikácie môže v niektorých prípadoch znamenať, že by pôrodník mal vykonať aj taký výkon, ktorý rodička v pôrodnom pláne explicitne vylúčila. Je v podstate nemožné vopred odhadnúť, ako sa takýto prípad právne skončí.

Ak by sme sa na to pozerali právne sterilne, nedá sa vylúčiť, že aj v prípade, kedy pôrodník konal lege artis, no v rozpore s vôľou rodičky, tak z toho bude mať nemocnica problém.“

Celý článok o téme pôrodného plánu nájdete na tomto odkaze: https://ahojmama.pravda.sk/clanky/nech-vas-porodny-plan-neskonci-v-kosi-/10080-clanok.html