Vyjadrenie pre denník SME

JUDr. Ivan Humeník, PhD. poskytol vyjadrenie pre denník SME do článku s názvom: ,,Ak nenahlásia odmietačov očkovania, riskujú pokutu. Ak nahlásia, hrozí im žaloba“.

Humeník vysvetľuje, že na to, aby pediatri mohli posielať údaje odmietačov očkovania hygienikom, nestačí, ak ich hlásenie bude v súlade s vyhláškou ministerstva. Zákon o ochrane osobných údajov totiž podľa neho stanovuje, že ak spracovanie osobných údajov pacienta vyplýva zo zákonnej povinnosti lekára hlásiť odmietnutie očkovania, tak to musí byť zakotvené v osobitnom zákone, a nie iba vo vyhláške.

Článok je dostupný na: https://domov.sme.sk/c/20925132/ockovanie-ak-nenahlasia-odmietacov-ockovania-riskuju-pokutu.html