Vyjadrenie pre RTVS

Nenahlásením dôležitých informácií sa človek dopúšťa správneho deliktu. JUDr. Ivan Humeník, PhD. sa pre RTVS vyjadril v súvislosti so šírením koronavírusu. Celé vyjadrenie zaznelo v hlavných správach RTVS a môžete si ho pozrieť v archíve RTVS na tomto odkaze (čas v zázname: 07:40)