Vystúpenie na celoslovenskej konferencii

JUDr. Ivan HUmeník, PhD. vystúpil na konferencii o Bezpečnosti pacienta a zdravotníckeho pracovníka. Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou bola v dňoch 27. – 28. septembra v Topoľčanoch. Advokát Ivan Humeník vystúpil s príspevkom na tému: MUSÍME VYHOVIEŤ VŠETKÝM PACIENTOVÝM ŽELANIAM, ALEBO INAK: JE PACIENT SPOTREBITEĽOM?

Viac info o podujatí a kompletný program nájdete na: https://www.hhpartners.eu/wp-content/uploads/2018/10/konferencia-Bezpečnosť-pac.-Bezpečnosť-ZP.pdf