Vystúpenie na konferencii 3. DNI PRIMÁRNEJ PEDIATRIE

Vystúpenie na konferencii 3. DNI PRIMÁRNEJ PEDIATRIE

JUDr. Ivan Humeník, PhD. vystúpil na konferencii 3. DNI PRIMÁRNEJ PEDIATRIE, ktorý sa konal v dňoch 11. – 13. máj 2018 v hoteli Grand Jasná, s príspevkom na tému „Významné legislatívne zmeny týkajúce sa pediatrov“.

Viac sa dozviete tu:
http://www.primarnapediatria.sk/wp-content/uploads/2018/04/program_11-13maj.pdf