Vystúpenie na kongrese Festival KAZUISTÍK 2018

Vystúpenie na kongrese Festival KAZUISTÍK 2018

JUDr. Ivan Humeník, PhD. vystúpil na 11. medzinárodnom kongrese Festival KAZUISTÍK z pediatrie, ktorý sa konal v dňoch 23. – 24. marca 2018 v univerzitnom meste Žilina, v hoteli HolidayInn, s prednáškou na tému „Dar verzus úplatok v praxi lekára: má vďačnosť pacienta vždy trestnoprávnu koncovku?“.

Poslaním Festivalu je prezentovať konkrétne uzavreté, ale aj otvorené prípady v oblasti pediatrie a príbuzných špecializovaných odborov. Kongres ponúka prepojenie, interakciu a výmenu skúseností medzi oddelenskými a ambulantnými lekármi zo Slovenska i Čiech.

Viac sa dozviete tu:
https://www.kazuistika.sk/sk/70-festival-kazuistik%C2%AE-2018/