Vystúpenie na VI. Celoslovenskej konferencii s medzinárodnou účasťou

Vystúpenie na VI. Celoslovenskej konferencii s medzinárodnou účasťou

JUDr. Ivan Humeník, PhD. vystúpil v rámci VI. Celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutočnila v dňoch 21.-22. septembra 2017 v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne.

Na tejto konferencii prispel príspevkom na tému „Špeciality trestnoprávnej zodpovednosti v praxi sestry“.

Viac o konferencii si môžete prečítať tu:
http://www.nemocnicakomarno.sk/nemocnica/novinky/170921-vzdelavanie.html