Vystúpenie na konferencii: 20 rokov zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach

23. mája 2018 vystúpil právnik JUDR. Ivan Humeník, PhD. z kancelárie H&H partners na konferencii s názvom 20 rokov zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorú organizovala Slovenská lekárnická komora.Názov jeho príspevku bol ,, Obsolétnosť, alebo tiež: Rozdiel medzi “law in books” a “law in action” v optike zákona 362/2011 Z.z.