h&h PARTNERS - advokátska kancelária

Medicínske právo
- poskytovateľ
Medicínske právo
- pacient
Farmaceutické
právo
Obchodné
právo
Dopravné
nehody
Konferencie,
vzdelávanie,

publikácie

                 

22. máj 2016NÁVRH ZMENY ZÁKONA O KONKURZE A REŠTRUKTURALIZÁCII...
Skupina poslancov predložila návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov....
21. máj 2016NÁVRH ZÁKONA O ODMENÁCH A NÁHRADÁCH SÚDNYCH EXEKÚTOROV...
Skupina poslancov predložila návrh zákona o odmenách a náhradách súdnych exekútorov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti....
15. máj 2016NÁVRH ZMENY ZÁKONA O POLITICKÝCH STRANÁCH A HNUTIACH...
Skupina poslancov predložila návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov....
12. máj 2016JUDR. HUMENÍK VYSTÚPI NA KONFERENCII V PIEŠŤANOCH...
Partner kancelárie JUDr. Ivan Humeník PhD. sa dňa 12.05.2016 zúčastní Výročnej konferencie Ústavu etiky, ktorej program bude venovaný téme: Zodpovednosť a svedomie v pomáhajúcich profesiách. JUDr. Humeník obohatí konferenciu o prí...