h&h PARTNERS - advokátska kancelária

Medicínske právo
- poskytovateľ
Medicínske právo
- pacient
Farmaceutické
právo
Obchodné
právo
Dopravné
nehody
Konferencie,
vzdelávanie,

publikácie

                 

24. júl 2016STANOVISKO MF SR K NÁVRHU EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY...
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo predbežné stanovisko k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2017 – 2020 zriaďuje program Únie na podporu osobitných činností, ktorými sa z...
22. júl 2016PREDBEŽNÁ INFORMÁCIA O NÁVRHU ZÁKONA KTORÝM SA MENÍ ZÁKON O POISŤOVNÍC...
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov....
16. júl 2016NÁVRH ZÁKONA KTORÝM SA MENÍ ZÁKON č. 152/1995 A ZÁKON č. 39/2007...
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách a dopĺňa zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti....
15. júl 2016NÁVRH VYHLÁŚKY KTOROU SA MENÍ VYHLÁŠKA č.25/2004 Z. z....
Dňa 14.7.2016 začalo medzirezortné pripomienkové konanie týkajúce sa návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 25/2004 Z. z. ...