h&h PARTNERS - advokátska kancelária

Medicínske právo
- poskytovateľ
Medicínske právo
- pacient
Farmaceutické
právo
Obchodné
právo
Dopravné
nehody
Konferencie,
vzdelávanie,

publikácie

                 

01. júl 2016NÁVRH ZMENY ZÁKONNÍKA PRÁCE...
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predložila návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znen...
26. jún 2016NÁVRH ZÁKONA O ZABEZPEČENÍ PREDŠKOLSKEJ STAROSTLIVOSTI...
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predložila návrh zákona o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov....
25. jún 2016NÁVRH ZMENY ZÁKONA O ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI...
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predložila návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení...
19. jún 2016NÁVRH ZMENY ZÁKONA O DANI Z PRIDANEJ HODNOTY...
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predložila návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty....