h&h PARTNERS - advokátska kancelária

Medicínske právo
- poskytovateľ
Medicínske právo
- pacient
Farmaceutické
právo
Obchodné
právo
Dopravné
nehody
Konferencie,
vzdelávanie,

publikácie

                 

21. august 2016ZMENA ZÁKONA O ZDRAVOTNOM POISTENÍ, O POISŤOVNÍCTVE A O POSKYTOVATEĽOC...
Ministerstvo zdravotníctva SR predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákon č. 95/2002 Z. z. a zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníck...
20. august 2016NÁVRH ROZPOČTU PRE MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR NA ROK 2017...
Ministerstvo financií SR v pondelok, 15.8.2016 zverejnilo návrh štátneho rozpočtu na rok 2017. Podľa predloženého návrhu má budúci rok na zdravotníctvo pripadnúť o 90 miliónov menej ako v rok 2016. ...
14. august 2016OPATRENIE MINISTERSTVA FINANCIÍ SR...
Ministerstvo financií SR prijíma opatrenie, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov, sa vydáva na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. ...
10. august 2016ZBAVENIE SVOJPRÁVNOSTI. VYJADRILI SME SA PRE DENNÍK SME...
Od júla tohto roku vstúpil do platnosti nový zákon, Civilný mimosporový poriadok, ktorý okrem iného zrušil ustanovenie starého Občianskeho zákonníka o úplnom zbavení spôsobilosti na právne úkony....