JUDr. Ivan Humeník sa zúčastní na V. Celoslovenskej konferencii s medzinárodnou účasťou

Jeden z partnerov našej kancelárie, JUDr. Ivan Humeník, vystúpi v rámci V. Celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční dňa 29.09.2016 v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne.

JUDr. Ivan Humeník prednesie svoj príspevok v rámci IV. bloku prednášok na tému: Esencie zdravotníckeho povolania v optike nárokov pacienta ako „spotrebiteľa“.

Viac o programe konferencie sa dozviete tu.