Novela zákona o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predložilo návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií  o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dôvodom predloženia tejto novely sú zmeny, ktoré nastali v procese nahlasovania údajov aj zo strany prevádzkovateľov aj zo strany organizácií, ktoré nahlasujú a spolupracujú na národnom registri znečisťovania, pretože aktuálny stav nezodpovedá praxi.

Cieľom predloženého návrhu je zjednotenie nahlasovania údajov do národného registra znečisťovania od prevádzkovateľov, ktorí sú povinní nahlasovať údaje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok).