Zmena zákona o medzinárodnej spolupráci pri správe daní

Ministerstvo financií SR predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní.

Cieľom predkladaného návrhu je zabezpečiť komplexnú a účinnú administratívnu spoluprácu medzi daňovými správami ďalším typom povinnej automatickej výmeny informácií.

Návrh zákona ukladá povinnosť nadnárodným skupinám podnikov poskytovať každoročne správu, ktorá obsahuje súhrnné informácie o výnosoch, zisku pred zdanením alebo strate, zaplatenej dani z príjmov, a to za každý štát daňovej rezidencie, v ktorom skupina nadnárodných podnikov pôsobí. Návrh umožňuje nadnárodným skupinám podnikov prenesenie povinnosti podávať správu prostredníctvom náhradného materského subjektu, ak sú splnené zákonom ustanovené podmienky.

Prvým rokom pre zasielanie správy bude finančný rok 2016, prvá automatická výmena informácii o skupinách nadnárodných podnikov na účely správy daní medzi kompetentnými orgánmi sa uskutoční v roku 2018.