Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2024

Sociálna poisťovňa zverejnila na svojom webovom sídle prehľad k najdôležitejším zmenám v sociálnom poistení, ktoré nastali od 1. januára 2024.

Január 2024 priniesol viacero zmien v rámci legislatívy, ktoré sa premietli aj do oblasti sociálneho poistenia. Legislatívne novinky v sociálnom poistení sa týkajú napr. dôchodkového poistenia a dôchodkov ako takých, e-PN, ale aj minimálneho a maximálneho poistného na sociálne poistenie.

Sociálna poisťovňa pripravila prehľad tých najdôležitejších zmien, pričom informácie o nich zverejnila na svojom webovom sídle na tomto odkaze.