Zmena zákona o sociálnom poistení

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo návrh zákona, ktorým sa mení zákon č.  461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Cieľom tejto novely zákona je zlepšiť finančnú situáciu rodín s deťmi, a to tak, že materské sa zvýši zo súčasných 70 % denného vymeriavacieho základu na 75 %. Týmto návrhom dôjde k podpore rodičov detí, ktorí pre narodením dieťaťa (alebo pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti) boli nemocensky poistení.

Predmetným opatrením budú mať osoby poberajúce materské nárok na zhruba 100 % čistého príjmu aký dosahovali pred vzniknutím nároku na materské.

Navrhuje sa účinnosť od 1. mája 2017.